PSYKOSYNTESTERAPI

Psykosyntesterapi

Psykosyntes är en praktisk psykologi som utvecklades av den italienska psykiatern Roberto Assagioli i början av 1900-talet. Han var samtida med bl.a. Freud och Jung

Assagioli skapade en syntes mellan österländskt och västerländskt tänkande som utgick
från människans möjligheter och det friska i varje själ
.
Han ville se hela människan, det vill säga såväl kroppen, känslorna, intellektet som själen.
Assagioli utvecklade därför en terapiform som inte bara får oss att förstå vilka vi är och
varför vi beter oss som vi gör utan också hjälper oss att omsätta insikterna i praktiken.

Psykosyntesarbetet fokuserar på viljan och har till skillnad från andra terapiformer även
en andlig aspekt.


Psykosyntesen ser våra problem som möjligheter att skapa en personlig utveckling och en förändring i vårt liv och värderar därför de mörka delarna i vårt inre lika högt som de ljusa.
Genom att gå ner i och genom det mörka, istället för att tränga undan det, kan du hitta möjligheter till växande och bli den du egentligen är.


Psykosyntesterapi kan användas för att uppnå ökad personlig förståelse och utveckling,
för bättre relationer eller när existentiella frågor uppstår.

De flesta som söker psykosyntesterapi har en stark längtan efter förändring.
Många vill få hjälp med att hantera ett specifikt relationsproblem.

Andra har en allmän känsla av obalans i livet eller frågar sig vart livet är på väg.
Kanske allt de önskat redan tycks vara uppfyllt men ändå längtar de efter något mer.
Längtan efter förändring kanske väckts av en stor förlust eller livskris.
Någon vill äntligen kanske frigöra den egna fulla potentialen eller kreativiteten som inte
kunnat komma fram tidigare.


De som söker psykosyntesterapi är inte i första hand i behov av sjukvårdens resurser. Psykosyntes kan dock vara ett komplement till sjukvårdande behandling.
Psykosyntesterapi kan handla om alltifrån några stödjande samtal till en djup och lång relation.
”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande

för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan,

för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem,

utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”


Roberto Assagioli
Du kan läsa mer om Psykosyntes

på följande länk:

www.psykosyntesakademin.se