HUR FUNKAR DET

Hur funkar det

Den första kontakten sker via e-post eller telefon, för att komma
överens om ett inledadande möte.

Under det första mötet går vi igenom vad du behöver hjälp med och vad som
ligger till grund för ditt problem och hur vi kan gå vidare.
Väljer du att fortsätta, så bör detta ske kontinuerligt, med en till en och en halv timme
vid varje tillfälle. Kontinuiteten behövs för att skapa ett flöde i arbetet. 

 

Efter en första period på 8 -10 gånger utvärderar vi tillsammans om det känns tillräckligt
eller om det behövs en fortsättning.
När det så småningom är dags för en avslutning, behöver vi båda två veta om det i förväg,
så jag kan göra en sammanfattning av vårt arbete tillsammans.. 

Min utgångspunkt är att Du själv är experten på ditt liv.
Lyssnar du till och respekterar du din inre röst? 
Utifrån din längtan efter förändring kan vi tillsammans undersöka om det finns andra sätt att handla.


För att det ska bli ett framgångsrikt arbete måste vi båda två vara aktiva.
Arbetet förutsätter att vi får en nära relation för att du ska förstå ditt liv och
kunna hantera dina egna utmaningar.

Samtalet är det viktigaste och vanligaste arbetssättet under sessionerna.
Jag erbjuder också fördjupande övningar i form av inre dialoger, guidade bilder, fri målning,
symboler, drömmar och gestaltningar.
Ibland kan du få en hemuppgift att göra till nästa session.


Vi kommer båda att beröras av det vi möter i vårt gemensamma arbete.
Alla känslor och alla reaktioner har en betydelsefull plats i arbetet.
Det enda jag inte tolererar är att du fysiskt skadar mig eller inredningen i terapirummet.


Mitt arbete som psykosyntesterapeut utgår från flera perspektiv på människans beteende.
Dels är det personcentrerat, på så sätt att det är dina behov och din process som är
utgångspunkten i terapiarbetet, dels är det psykodynamiskt i och med att jag utgår från att
tidigare erfarenheter i ditt liv har betydelse för dina handlingar, reaktioner och din förståelse idag.
Dessutom finns det ett kognitivt perspektiv i arbetet genom att jag tror på att vårt tänkande skapar
den verklighet som vi reagerar på.


Den existentiella sidan av psykosyntesterapin gör att jag uppmuntrar mina klienter att reflektera
över sina livserfarenheter och sitt sätt att förhålla sig till omvärlden för att själva kunna uppnå en
förändring genom nya val.
Psykosyntesens transpersonella eller andliga aspekt handlar om att i arbetet också inkludera
frågor kring människans högsta potential och höjdpunktsupplevelser.Jag har tystnadsplikt vilket även gäller information om att du som klient överhuvud taget har
kontakt med mig.
Tystnadsplikten kan dock brytas om jag bedömer att du är farlig för dig själv eller andra.


Jag arbetar enligt Psykosynteakademins etiska ramverk för god praxis inom psykosyntes, som
utgår från tre olika synsätt på etik: psykosyntesens värderingar, etiska principer för psykosyntes
och personlig moral.
Det etiska ramverket innebär för mig t.ex. att jag har regelbunden handledning av en mycket erfaren
kollega, att jag själv går i egen terapi och fortbildar mig inom ämnesområdet.


Enligt EU´s GDPR-förordning (General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018,
ska personuppgifter hanteras på ett tydligt, korrekt och strukturerat sätt, som även är öppet för den registrerade.

Det betyder att jag behöver ditt tillstånd för att kunna ha ditt namn, adress och telefonnummer i min kontaktlista samt att bevara anteckningar från våra sessioner upp till  3 år efter avslutad terapi.Priser

Enskild konsultation 700 kr per timme inklusive 25 % moms

Parterapi 1000 kronor per timme inklusive 25 % moms

Företag 1000 kronor per timme exklusive 25% moms


Fakturering sker i slutet av varje månad med 30 dagars förfallotid.Två sanningar närmar sig varann

en kommer inifrån

en kommer utifrån

och där de möts har man en chans att få se sig själv


Tomas TranströmerDu kan läsa de etiska riktlinjerna i sin helhet på Psykosyntesakademins hemsida

psykosyntesakademin.se