FRISKVÅRD

Friskvård

Att som arbetsgivare ha medarbetare som är tydliga och som känner sina behov och gränser är viktigt. När de dessutom har en vilja att göra goda resultat, finns stora möjligheter för alla att utvecklas i en sund riktning och skapa eller bibehålla ett hållbart arbetsklimat i företaget.


Utmattningsdepression och utbrändhet är inte ovanligt i dag.
Orsakerna ligger oftast både i arbetslivet och i privatlivet.
Förutom att det är tragiskt
och påfrestande för individen, närstående och arbetskamrater,
så innebär det även stora problem och kostnader för företaget.


Det handlar ofta om människor som vill mycket, som vill göra bra resultat och som vill bli bekräftade i det de gör.
Den som är inställd på att prestera, kan ha svårt att säga nej av rädsla för att göra andra besvikna.
Viljan att göra bra ifrån sig är i många fall en god egenskap, men om man inte känner
sina egna gränser kan det få förödande resultat.
I samband med omorganisationer, nya krav och stressande situationer, är det lätt att
tänja sig för långt.


Med psykosyntes som verktyg i friskvården hjälper jag mina klienter att utforska de
egna gränserna och förstå vad som styr.

Därefter försöker vi hitta nya förhållningssätt till såväl egna som andras krav.
Arbetet kan ses som en förebyggande åtgärd innan en utmattning gått så långt som
till sjukskrivning.
Det är en form av friskvård för sinne och själ, gärna som komplement till fysiskt
friskvårdande aktiviteter.


Det handlar om att bli så mycket av dig själv som du kan bli, inte bli en kopia av någon annan. Allra bäst fungerar företag och organisationer som har förmågan att dra nytta av sina medarbetares olikheter och egenskaper.
Med psykosyntesen som verktyg i friskvården får varje individ möjlighet att utforska sig själv och det som kanske tappats bort på vägen, det som gör skillnaden i om man känner sig
tillfreds eller inte.
Det som gör att man vågar kliva fram och visa vad man kan!Friskvård genom goda relationer och medveten vilja

Psykosyntes handlar till stor del om konsten att relatera. Jag erbjuder verktyg för att du som ledare eller dina medarbetare ska kunna fungera bättre i jobbet, genom att förstå både sig själva och andra och därmed undvika mobbing, utbrändhet eller dåligt arbetsklimat. 


Genom psykosyntesens förhållningssätt och verktyg kan du lära dig att våga vara rak och tydlig mot din omgivning, utan att köra över någon på vägen.
Du lär dig att lyssna och reflektera utan att ta kritik eller avvikande åsikter som något personligt. Ju mer du förstår av dig själv och ditt sätt att vara, desto bättre förstår du andra människor.
Du lär dig att möta det som kan väcka oro – såväl i dig själv som i dina medarbetare – utan att tappa fotfästet.
Detta gör att du kan möta människor på ett icke-dömande sätt och vara renare i relationen, vilket i sin tur ger utrymme för fokus och dialog – avgörande för att få goda resultat, större effektivitet och bättre lönsamhet.


För att nå resultat är det också viktigt att ha kontakt med sin vilja. Inom psykosyntesen ses viljan som en viktig funktion för att forma en personlighet där såväl känslor, som tankar och upplevelser ingår. Denna funktion kan tränas upp.En sund själ i en sund kropp är en väg till hållbarhet

En grund för att skapa ett liv med glädje och mening och kunna göra ett bra jobb är att finna balans i livet - mellan arbete och fritid, mellan egna och andras behov eller mellan inre motstridiga tankar. 


Jag arbetar genom samtal med den som vill förstå sig själv i sin livssituation, både i sitt arbete och privat, när något är ett hinder att leva och arbeta fullt ut.
Tillsammans utforskar vi vad som behöver förändras för att nå och förverkliga den egna potentialen.


Allra bäst fungerar företag och organisationer som har förmågan att dra nytta av sina medarbetares olikheter och egenskaper.
Med psykosyntesen som verktyg får varje individ möjlighet att utforska sig själv och hitta
tillbaka till det som kanske tappats bort på vägen.
Det handlar om att välja den hållbara vägen genom friskvård både för medarbetare och företag!


Ett komplement till fysiskt friskvårdande aktiviteter.


Friskvård för sinne och själ