OM MIG

Psykosyntesterapeut Ylva Haasum

Jag finns i Karlskrona - Blekinge län men verkar i hela landet online.
Under åren 2009 - 2014 har jag genomgått utbildningen till professionell
psykosyntesterapeut vid Psykosyntesinstitutet AB, i Göteborg.


Utbildningen omfattar existentiell och transpersonell psykologi som fokuserar på
människans behov av att mening och sammanhang. ”The Art of Relationship”,
eller förmågan att på ett effektivt och ärligt sätt kunna kommunicera och relatera
till sig själv och sin omgivning genomsyrar alla delar av utbildningen.
Olika metoder och tekniker från etablerade psykologiska riktningar används i
utbildningen.
Läs mera om utbildningen på Psykosyntesakademins hemsida psykosyntesakademin.se


Mina nätverk:


Psykosyntesföreningen psykosyntesforeningen.se


WellNet Work

wellnetwork.se