VARFÖR PSYKOSYNTES?

VARFÖR PSYKOSYNTES?


Psykosyntes är en praktisk psykologi som utvecklades av den italienska psykiatern Roberto Assagioli i början av 1900-talet. Han var samtida med bl.a. Freud och Jung.


Assagioli skapade en syntes mellan österländskt och västerländskt tänkande som utgick från människans möjligheter och det friska i varje själ. Han ville se hela människan, det vill säga såväl kroppen, känslorna, intellektet som själen. Assagioli utvecklade därför en terapiform som inte bara får oss att förstå vilka vi är och varför vi beter oss som vi gör utan också hjälper oss att omsätta insikterna i praktiken. Psykosyntesarbetet fokuserar på viljan och har till skillnad från andra terapiformer även en andlig aspekt.


Psykosyntesen ser våra problem som möjligheter att skapa en personlig utveckling och en förändring i vårt liv och värderar därför de mörka delarna i vårt inre lika högt som de ljusa. Genom att gå ner i och genom det mörka, istället för att tränga undan det, kan du hitta möjligheter till växande och bli den du egentligen är.


Psykosyntesterapi kan användas för att uppnå ökad personlig förståelse och utveckling, för bättre relationer eller när existentiella frågor uppstår.


”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande

för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan,

för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem,

utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”


Roberto Assagioli
Du kan läsa mer om Psykosyntes

på följande länk:

www.psykosyntesinstitutet.se

   Ylva Haasum Diplomerad psykosyntesterapeut     Telefon:0733-002363    e-post:terapi@haasum.se   Design och bilder: DesigNica