OM MIG

OM MIG SOM PSYKOSYNTESTERAPEUT


Jag heter Ylva Haasum och är diplomerad psykosyntesterapeut. Jag finns i Karlskrona men verkar i hela Blekinge. Under åren 2009 - 2014 har jag genomgått utbildningen till professionell psykosyntesterapeut vid Psykosyntesinstitutet AB, i Göteborg.


Utbildningen omfattar existentiell och transpersonell psykologi som fokuserar på människans behov av att mening och sammanhang. ”The Art of Relationship”, eller förmågan att på ett effektivt och ärligt sätt kunna kommunicera och relatera till sig själv och sin omgivning genomsyrar alla delar av utbildningen. Olika metoder och tekniker från etablerade psykologiska riktningar används i utbildningen.


Under perioden 2012 - 2014 har jag tagit emot klienter som elev och från och med juli månad 2014 är jag behörig att verka som diplomerad Psykosyntesterapeut med enskilda individer och par.
Läs mera om utbildningen på Psykosyntesinstitutets hemsida psykosyntesinstitutet.se


Mina nätverk:


Psykosyntesföreningen psykosyntesforeningen.se


WellNet Work

wellnetwork.se


   Ylva Haasum Diplomerad psykosyntesterapeut     Telefon:0733-002363    e-post:terapi@haasum.se   Design och bilder: DesigNica